Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Prof. univ. dr. ing. Nicoleta Gillich

Gillich Nicoleta este profesor în domeniul Ingineriei Electrice în cadrul Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultăţii de Inginerie şi Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul universităţii şi prin contractele cu mediul economic vizează următoarele direcţii:
- modelarea sistemelor electroenergetice;
- analiza fiabilităţii sistemelor electroenergetice;
- prelucrarea datelor experimentale.

WOS - Author Identifier: P-8137-2014

Scopus - Author ID: 26656689900

Google Scholar - link

ResearchGate - link