Departamentul de Inginerie Mecanică şi Management

Ş. l. dr. ing. Lenuţa Cîndea

Lenuţa Cîndea este şef lucrări/lector universitar în Domeniul Ingineriei Mecanice în cadrul Departamentului de Mecanică şi Ingineria Materialelor al Facultăţii de Inginerie şi Management din cadrul ,,Universităţii Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Preocupările doamnei Cîndea în domeniul cercetării au ca punct central modelarea şi simularea sistemelor mecanice, a câmpurilor termice a arcului electric de sudare şi în componentele de sudare, la sudarea cu arc electric. Cercetările vizează:
- metode de optimizare a proceselor mecanice;
- inovare de produse şi dezvoltarea unor metode de creativitate tehnică;
- simulări de procese în vederea optimizării anumitor fenomene;
- diagnosticare şi propunere de soluţii în vederea reducerii deformaţiilor pieselor sudate;
- studii de piaţă privind concepția, testarea pe piață a diferitelor produse, calcule privind stabilirea loturilor optime de produse sau trasee tehnologice parcurse de produse.

D-na Ş. l. dr. ing. Lenuţa Cîndea este doctor în domeniul Inginerie Mecanică din anul 2007.

WOS - Author identifier: A-3625-2015

Scopus - Author ID: 26538756400

Google Scholar - link

ResearchGate- link