Extras din Carta Universităţii „Eftimie Murgu“

Art. 1

(1) Denumirea oficială este Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa. Abrevierile uzuale ale denumirii oficiale sunt UEM şi UEMR.

(2) Sediul central: Piaţa Traian Vuia, nr. 1 - 4, 320085 – Reşiţa, judeţul Caraş-Severin.

(3) Emblema şi sigiliul sunt stabilite de către Senatul universităţii. Acestea sunt proprietatea universităţii.

(4) Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa este instituţie de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, având caracter non-profit, de interes public, acreditată potrivit legii.

(5) Universitatea „Eftimie Murgu“ Reşiţa a luat fiinţă în anul 1992, prin Hotărârea de Guvern  nr. 369/02.07.1992. Ea este continuatoarea Facultăţii de Inginerie Reşiţa (1990), respectiv Institutului de Subingineri (HCM nr. 321/29.03.1971), ce aparţineau Institutului Politehnic „Traian Vuia“ Timişoara.

(6) Ziua universităţii este 29 martie.

Art. 2

(1) Carta universităţii prezintă opţiunile majorităţii comunităţii universitare, stabileşte principiile academice, misiunea şi obiectivele universităţii, structura acesteia şi organizarea studiilor, normele care reglementează activităţile membrilor comunităţii academice.

(2) Carta este elaborată în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 - cu modificările și completările ulterioare, cu alte acte normative din domeniul învăţământului superior în vigoare şi cu normele Uniunii Europene.

(3) Carta universităţii se aplică în tot spaţiul universitar.