Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Ş. l. dr. ing. Mihaela Dorica Stroia

Discipline predate: 

Domenii de expertiză: