Cine suntem?

Liga Studenţilor din Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa este o persoană juridică neguvernamentală, non-profit, de drept privat, de interes general, fără caracter politic, nepartinică, cu activitate civică, culturală, educaţională, sindicală reunind după criteriul liberului consinţământ, toţi studenţii din cadrul Universitaţii "Eftimie Murgu", care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul prezentului statut, completat cu prevederile legislaţiei române în vigoare aplicabile acestui tip de asociaţii.
Liga Studentilor are un caracter autonom, independent, nefiind subordonată niciunui for din conducerea Universităţii „Eftimie Murgu“ (UEM), Ministerului Educaţiei Naționale, Cercetării şi Sportului sau vreunui organism politic.
Denumirea organizaţiei este «Liga Studenţilor din Universitatea „Eftime Murgu“ din Reşiţa», având ca acronim L.S.U.E.M.
Simbolurile Ligii Studenţilor din Universitatea „Eftime Murgu” din Reşiţa sunt: denumirea, sigla, acronimul, ştampila.

Statutul LSUEM

Alt-Text