Contests teaching positions - associate teachers at UEMR 2018-2019

Facultatea de Inginerie și Management

Disciplinele vacante DIEI / Calendar concurs Domeniul Inginerie Electrică / Calendar concurs Domeniul Științe Inginerești Aplicate

Disciplinele vacante / Calendar concursuri

Facultatea de Științe Sociale

Disciplinele vacante / Calendarele concursurilor: domeniul sociologie / domeniul juridic / domeniul teologic / domeniul educație fizică și sport / domeniul științe ale educației / domeniul psihologiei și sociologiei

Departamentul de Învăţământ la Distanţă

Calendarul concursului

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Disciplinele vacante / Calendarele concursurilor: domeniul educație fizică și sport / domeniul științe ale educației / domeniul psihologie 

Contests 2017, 2016, 2015, 2014

2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016

2014 - 2015