Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Lect. univ. dr. Cristian Rudolf

Discipline predate: Introducere în istoria universală; Istoria construcţiei europene; Istoria economiei naţionale; Limba Engleză; Limba Germană; Istoria administraţiei publice.

Domenii de expertiză: Istorie (antică, medievală, modernă, contemporană); Limbi moderne (engleză, franceză, germană); Limbi clasice (latină); Traductologie (traduceri simultane); Comunicare inter şi transculturală; Cooperare inter şi transculturală.