Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Conf. univ. dr. Dan Stan

Discipline predate: ROE; Integrare europeană; Protecţie juridică DO; Modele comparate ale admnistraţiei publice; Funcţia publică europeană; Administraţie publică în UE; Legislaţie pentru asistenţă socială; Jurisprudenţa CEDO; DO şi strategii antidiscriminatorii; Drept instituţional - parte generală; Drept şi administrarea afacerilor; Drept constituţional european; Drept parlamentar; Drept instituţional – parte specială; Protecţia internaţională a DO; Drept administrativ european; Raporturile persoanelor fizice din perspectiva elementului de extraneitate.

Domenii de expertiză: Drept administrativ; Protecţia juridică a drepturilor omului; Drept internaţional public; Drept instituţional european; Avocat specializat in litigii privind contenciosul administrativ, litigii de muncă, litigii privind achiziţiile publice, drept comercial; Expertiză in consultanţă juridică privind proiectele şi programele cu finanţare europeană; Expertiză in conducerea şi coordonarea instituţiilor publice descentralizate; Expertiză in managementul proiectelor destinate autorităţilor publice.