Centrul de Cercetări Sociale şi Teologice „Miron Cristea“

C.C.S.T.M.C. a fost înfiinţat prin hotărârea Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi funcţionează în incinta Secţiei de Teologie a universităţii, Sediul din Caransebeş, Aleea Grădiniţei, nr. 1, etajul III. Cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în domeniul socio-uman, în mod special pe profil teologic (istorie bisericească şi studii de doctrină ortodoxă). Deşi, iniţial, structura organizatorică a presupus şi o dezvoltare în domeniul Asistenţei Sociale, Sociologiei, Ştiinţelor Educaţiei, în timp s-a cristalizat ca un centru eminamente teologic.

Centru poartă numele patriarhului Miron Cristea, pentru că în activitatea bisericească desfăşurată la Sibiu (consilier al Mitropoliei Transilvaniei), Caransebeş (episcop) şi Bucureşti (mitropolit primat şi patriarh) acesta a sprijinit cu multă dăruire cultura teologică, el însuşi fiind un teolog erudit, membru al Academiei Române.

Directorul centrului este de la înfiinţare pr. lect. univ. dr. Daniel Alic.

Regulamentul de organizare și funcționare al centrului

Statutul centrului

Raport de cercetare 2018
Raport de cercetare 2017

Raport de cercetare 2016
Raport de cercetare 2014