Departamentul de Inginerie Mecanică și Management

Ş. l. dr. ing. Adrian Valentin Petrica

Discipline predate:

Domenii de expertiză: