Departamentul de Inginerie Mecanică și Management

Ş. l. dr. ing. Draghiţa Ianici

Discipline predate: Elemente de inginerie mecanică; Ingineria sistemelor mecanice; Geometrie descriptivă şi desen tehnic; Desen tehnic şi infografică; Fiabilitate şi diagnoză; Utilaje şi instalaţii metalurgice; Prelucrarea plastică a materialelor.

Domenii de expertiză: Proiectarea şi construcţia mecanismelor şi organelor de maşini; Proiectarea, construcţia şi testarea sistemelor mecanice; Transmisiile mecanice clasice şi neconvenţionale.