Departamentul de Inginerie Mecanică și Management

Ş. l. dr. ing. Vasile Iancu

Discipline predate: Proiectarea structurilor metalice; Izolarea seismică a structurilor.

Domenii de expertiză: Construcţia şi proiectarea structurilor; Mecanică, construcţia şi proiectarea structurilor II; Vibraţiile maşinilor şi utilajelor; Aparate şi măsurări în ingineria mecanică II; Proiectarea tehnologică asistată de calculator Bazele proiectării asistate de calculator; Proiectarea constructivă asistată de calculator (CAD); Evaluarea integrităţii structurilor mecanice.