Departamentul de Inginerie Mecanică și Management

Conf. univ. dr. ing. Eugen Filip Stîngu

Discipline predate: 

Domenii de expertiză: