Departamentul de Inginerie Mecanică și Management

Prof. univ. dr. ing. Sava Ianici

Discipline predate: Mecanisme; Organe de maşini; Ingineria sistemelor mecanice; Proiectarea transmisiilor neconvenţionale; Testarea şi diagnosticarea sistemelor mecanice.

Domenii de expertiză: Proiectarea şi construcţia mecanismelor; Proiectarea şi construcţia organelor de maşini; Proiectarea, construcţia şi testarea sistemelor mecanice; Proiectarea, testarea şi diagnosticarea transmisiilor mecanice.