Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Asist. univ. drd. Irina Maria Terfăloagă

Discipline predate: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Informatică aplicată; Mediu de programare vizuală; Baze de date; Sisteme dinamice cu evenimente discrete; Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice.

Domenii de expertiză: Inteligenţa artificială; Calcul paralel şi distribuit; Programare orientată pe obiecte; Data mining; Machine Learning.