Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Ş. l. dr. ing. Ion Cornel Mituleţu

Discipline predate: Materiale electrotehnice; Tehnologia fabricaţiei materialelor electromecanice; Teoria sistemelor şi reglaj automat; Utilaje electromecanice; Microprocesoare şi microcontrolere; Sisteme multiprocesor.

Domenii de expertiză: Capacitatea de încărcare a angrenajelor fluoropolimerizate; Analiza teoretică a vibraţiilor; Simularea şi analiza numerică a vibraţiilor (LabView, MathLab); Modelare şi simulare în SolidWorks; Modelare 2D şi 3D în AutoCAD; Proiectarea instalaţiilor electrice de curenţi tari şi slabi; Proiectarea instalaţiilor electrice de protecţie la incendiu, antiefracţie şi supraveghere; Proiectarea instalaţiilor VDI; Proiecatarea şi realizarea instalaţiilor de automatizare; Proiectarea, realizarea, testarea şi mentenanţa circuitelor electronice analogice şi digitale; Programare microcontrolere; Proiectare şi realizare sisteme cu microcontrolere; Programare automate programabile industriale; Programare convertizoare de frecvenţă; Instalare, operare şi mentenanţă sisteme de operare Windows.