Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Asist. univ. dr. Ioan Hălălae

Discipline predate: 

Domenii de expertiză: