Departamentul de Inginerie Mecanică și Management

Prof. univ. dr. ing. ec. Codruţa Oana Hamat

Discipline predate: Prelucrări prin aşchiere si scule aşchietoare; Bazele managementului; Managementul strategic; Managementul calităţii; Managementul calităţii totale.

Domenii de expertiză: Inginerie mecanică; Inginerie şi management.