Lista candidaţilor care îndeplinesc condţiile legale de prezentare la concurs

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Facultatea

Postul/poziţia în statul de funcţiuni

Număr înregistrare dosar

1.

Stroia Mihaela D.: CV - fişa - lucrări

FIM

Şef lucrări, poz. 14

35/09.01.2015

2.

Mituleţu Ion Cornel: CV - fişa - lucrări

FIM

Şef lucrări, poz. 15

28/09.01.2015

3.

Sorescu Carmen: CV - fişa - lucrări

FSS

Lector, poz. 19

18/08.01.2015

4.

răb Ionică: CV - fişa - lucrări

FSS

Conferenţiar, poz. 13

27/09.01.2015

5.

Firiţeanu Vasile: CV - fişa - lucrări

FSS

Profesor, poz. 2

26/09.01.2015

6.

Petruse Ionela: CV - fişa - lucrări

FSE

Lector, poz. 18

21/08.01.2015

7.

Guga-Coţea Alina: CV - fişa - lucrări

FSS

Lector, poz. 26

17/08.01.2015

8.

Rudolf Cristian: CV - fişa - lucrări

FSS

Lector, poz. 18

14/08.01.2015

9.

Gherghina Liliana: CV - fişa - lucrări

FSE

Lector, poz. 17

12/07.01.2015

10.

Nagy Csaba: CV - fişa - lucrări

FSE

Lector, poz. 16

04/05.01.2015

11.

Mic Lucian: CV - fişa - lucrări

FSS

Conferenţiar, poz. 14

32/09.01.2015