2015

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea posturilor vacante

Structura

Loc vacant / vacantat

Candidat

Facultatea de Științe Sociale 

Decan

Conf. univ. dr. Andrade Ionuţ Bichescu: CV - Lista lucrări - Program managerial

Facultatea de Științe Sociale

Membru în Consiliul FSS
(2 locuri)

Lect. univ. dr. Alina Dana Vişan: CV - Lista lucrări
Asist. univ. drd. Zoltan Kiss: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul FIM
(1 loc)

Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei: CV - Lista lucrări

Facultatea de Științe Sociale
Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Membru în Consiliul DTSS

Lect. univ. dr. Alina Dana Vişan: CV - Lista lucrări

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea posturilor vacante

Structura

Loc vacant/vacantat

Candidat

Senatul UEMR 

Membru al Senatului din partea FIM (2 locuri)

Ş. l. dr. ing. Cornelia Anghel Drugărin: CV - Lista lucrărilor
Ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei: CV - Lista lucrărilor

Senatul UEMR

Membru al Senatului din partea FSS (1 loc)

Conf. univ. dr. Dan Stan: CV - Lista lucrărilor

Referendum privind modalitatea de alegere a Rectorului UEMR

Proces verbal privind consemnarea rezultatului referendumului universitar din 15.07.2015 

În zilele de 1 şi 2 iulie 2015, de la ora 12:00 în Amfiteatru va avea loc dezbaterea publică pentru informarea comunităţii academice cu privire la desfăşurarea referendumului din data de 15.07.2015. Participă toate cadrele didactice şi de cercetare titulare din cadrul Universităţii şi reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.
Prezenţa este obligatorie.
BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITATII 

Tema supusă referendumului universitar, care se va desfăşura pe data de 15.07.2015, în Amfiteatrul Universităţii, unde se va afla o singură secţie de vot, este stabilirea opţiunii pentru una dintre cele două modalităţi de desemnare a rectorului prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011:
a) pe baza de concurs public sau
b) pe baza de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal.
Participă toate cadrele didactice şi de cercetare titulare din cadrul Universităţii şi reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile Facultăţilor.

Metodologia privind organizarea referendumului pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului UEMR

Tabel cadre didactice si reprezentanti studenti cu drept de vot la referendum

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea postului vacant

Structura

Loc vacant/vacantat

Candidat

Facultatea de Ştiinţe Sociale
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Membru în Consiliul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Conf.univ.dr.Liliana Dacica: CV - Lista lucrărilor

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea posturilor vacante

Structura

Loc vacant/vacantat

Candidat

Facultatea de Inginerie şi Management 
Departamentul de Mecanică şi Ingineria Materialelor

Director de Departament

Conf.univ.dr.ing. Călin Micloşină: CV - Lista lucrări - Program managerial

Facultatea de Ştiinţe Economice 
Departamentul de Ştiinţe Economice

Membru în Consiliul DSE

(2 locuri)

1. Lect.univ.dr. Ciurea Janina-Biliana: CV - Lista lucrări 
2. Lect.univ.dr. Lesconi Frumuşanu Nataliţa: CV - Lista lucrări 

Departamentul de Învăţământ la Distanţă

Membru în Consiliul DID

Lect.univ.dr. Dinu Gabriel: CV - Lista lucrări 

Senatul universitar

Membru al Senatului din partea FIM (1 loc)

Ş. l. dr. ing. Korka Zoltan: CV - Lista lucrări