Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea posturilor vacante

Structura

Loc vacant/vacantat

Candidat

Facultatea de Inginerie şi Management

Decan
Prodecan

Prof.univ.dr.ing. Codruţa Hamat: CV - Lista lucrări - Program managerial

 

Facultatea de Inginerie şi Management

Membru în Consiliul facultăţii din partea Departamentului de Inginerie Economică (1 loc)

Lect.univ.dr. Andrea Minda: CV - Lista lucrări

Facultatea de Inginerie şi Management 
Departamentul de Mecanică şi Ingineria Materialelor

Director de Departament

Conf.univ.dr.ing. Liviu Coman: CV - Lista lucrări - Program managerial

Facultatea de Inginerie şi Management 
Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

Director de Departament

Prof.univ.dr.ing. Eugen Răduca: CV - Lista lucrări - Program managerial

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Decan
Prodecan

Prof.univ.dr. Claudia Andriţoi: CV - Lista lucrări - Program managerial

 

Facultatea de Ştiinţe Sociale 
Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative

Director de Departament

Lect.univ.dr. Irina Oriol: CV - Lista lucrări - Program managerial

Senatul universitar

Membru al Senatului din partea FIM (2 locuri)

Conf.univ.dr.ing. Călin Octavian Micloşină : CV - Lista lucrări
Ş. l. dr. ing. Cristian Chioncel: CV - Lista lucrări

Senatul universitar

Membru al Senatului din partea FSS (1 loc) 

Lect.univ.dr. Gabriela Georgevici: CV - Lista lucrări