Departamentul de Învăţământ la Distanţă [DID]

În cadrul Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa s-a înfiinţat în anul 2000 Departamentul de Învăţământ la Distanţă (DID), care funcţionează conform Legii Educaţiei Naţionale şi a Sistemului European de Transfer al Creditelor (ECTS).

Departamentul are două specializări:
- Marketing – acreditată conform H.G. 413/2013;
- Administraţie Publică - acreditată conform H.G. 413/2013.

Prin următoarele informaţii dorim să vă prezentăm câteva aspecte legate de specificul şi avantajele studiului la forma de învăţământ la distanţă (ID), în cadrul universităţii noastre:
• Specificul formei de învăţământ la distanţă (ID) Durata de studii este de 3 ani conform procesului de la Bologna. Planurile de învăţământ şi diplomele sunt identice cu cele pentru învăţământul de zi.
• Studiile se desfăşoară prin intermediul celor trei tipuri de activităţi, activităţi tutoriale (AT), activităţi asistate (AA)şi evaluări pe parcurs (TC) pe baza calendarului de activităţi, pe perioada a doua semestre.
• Activităţile didactice sunt concentrate în zilele de sâmbătă şi duminică, la sediul Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Avantajele formei de învăţământ la distanţă (ID) din cadrul Universităţii "Eftimie Murgu":
– sprijin didactic şi de consiliere din partea unei reţele tutoriale cu cadre didactice de specialitate pregătite în tehnologia ID;
– acces la laboratoare pentru activităţile asistate, săli de curs pentru activităţile tutoriale, bibliotecă şi spaţii de studiu individuale;
– disciplinele studiate în sistemul ID primesc acelaşi punctaj de credite ca şi cursurile predate la învăţământul de zi de la facultatea respectivă;
– pregătire fără întreruperea activităţii profesionale;
– examen de licenţă (sau diplomă) corespunzător formei de învăţământ superior de scurtă durată;
– cursuri în format electronic (CD-uri) şi accesibile de pe Platforma e-learning a departamentului;
– cont de utilizator pentru accesul la baza de date care conţine situaţia şcolară a studentului.