Biroul Tehnologii Informaţionale & Comunicaţii [TIC]

Misiune

Misiunea Biroului TIC este de a implementa o structură integrată, unitară și omogenă, care să asigure fundamentul pentru toate soluţiile informatice pe care se bazează activitatea universităţii și să o menţină la cel mai ridicat nivel, prin adaptarea acesteia la noile tehnologii IT.

Activităţi 

Reţele de calculatoare şi Internet

Informaţii şi Baze de Date

CMS şi Pagină Web

Personalul Biroului

Contact:
  e-Mail: tic@uem.ro
  Tel.: +40 374 810707

 

Declarație - angajament pentru personalul UEMR (Anexa 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului TIC)