UEMR - operator de date cu caracter personal

Regulament nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Pentru aplicarea regulamentului, UEMR a implementat Procedura internă P.1.2-0, aprobată de Senatul universitar.

• Responsabil cu protecția datelor:

  e-Mail: dpo@uem.ro

> Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal