UEMR - operator de date cu caracter personal

Regulament nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Pentru aplicarea regulamentului, UEMR a implementat Procedura internă P.1.2-0, aprobată de Senatul universitar.

• Responsabil cu protecția datelor:

  Tel.: +40 730 583008
  e-Mail: dpo@uem.ro

• UEMR este înregistrată ca operator de date cu caracter personal în scopul declarat "educaţie şi cultură" sub nr. 26786 şi ca operator pentru supraveghere video sub nr. 26787

> Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal