Anul universitar 2014-2015 - semestrul I

 ▪ FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT

      Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică

■ Postul 14 - fişa postului - tematica de concurs
■ Postul 15 - fişa postului - tematica de concurs 

 ▪ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

      Departamentul de Ştiinţe Economice

■ Postul 16 - fişa postului - tematica de concurs 
■ Postul 17 - fişa postului - tematica de concurs
■ Postul 18 - fişa postului - tematica de concurs 

 ▪ FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

      Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative

■ Postul 18 - fişa postului - tematica de concurs 
■ Postul 19 - fişa postului - tematica de concurs

     Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

■ Postul 2 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
■ Postul 13 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN 
■ Postul 14 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN
■ Postul 26 - fişa postului - tematica de concurs