Lista candidaţilor care îndeplinesc condţiile legale de prezentare la concurs

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Facultatea

Postul/poziţia în statul de funcţiuni

Număr înregistrare dosar

1.

Dumitru Ţeicu

CV, FV

FSS

Profesor, poz. 3

1207/01.08.2014

2.

Daniel Alic

CV, FV

FSS

Lector, poz. 15

1225/06.08.2014

3.

Lucian Mic

CV, FV

FSS

Lector, poz. 22

1226/06.08.2014

4.

Adela Ciortuz

CV, FV

FSS

Lector, poz. 30

1231/07.08.2014

5.

Dan Mihai Rohozneanu

CV, FV

FSS

Lector, poz. 32

1244/14.08.2014