Regulamente privind activitatea de doctorat

Metodologia privind admiterea la studii universitare de doctorat

Anexa 1 - Cerere de înscriere la doctorat
Anexa 2 - Fişă de înscriere la doctorat
Anexa 3 - Proces verbal al interviului
Anexa 4 - Cerere de înmatriculare

Regulament instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Școala doctorală a Facultății de Inginerie și Management

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor postdoctorale de cercetare avansat[ Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Metodologia privind admiterea la programe postdoctorale

Anexa 1 - Graficul desfășurării concursului de admitere
Anexa 2 - Formularul de înscriere la programele postdoctorale
Anexa 3 - Proiectul de cercetare postdoctorală
Anexa 4 - Grila de evaluare

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor doctorale şi postdoctorale din Fondul Social European (FSE) - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), începând cu 01.04.2014 pe o durata de 18 luni

Procedură - Evaluarea tezei de doctorat de către Comisia de Îndrumare

Procedură - Susţinerea publică a tezei de doctorat

Procedura privind finantarea publicarii rezultatelor stiintifice ale studentilor doctoranzi in volumele unor manifestari stiintifice si reviste indexate ISI

Cerere pentru acordarea avansului în vederea publicării rezultatelor științifice
Cerere pentru finanțarea publicării rezultatelor științifice