Taxe pentru adeverinţe cadre didactice

Nr. crt.

Tipul taxei

Cuantum taxă (lei)

1.

Adeverinţă venit pensii PO

10 / an solicitat

2.

Adeverinţă venit pentru pensii străinătate

50 / an solicitat

Taxe pentru studiile psihopedagogice

Nr. crt.

Denumirea programului

Tipul taxei

Cuantum taxă (lei)

Observaţii

1.

Program de formare psihopedagogică – Nivel I
în regim postuniversitar – 35 credite

Şcolarizare + evaluare finală

1.500

Se achită în două rate

2.

Program de formare psihopedagogică – Nivel II
în regim postuniversitar – 35 credite

Şcolarizare + evaluare finală

1.500

Se achită în două rate

3.

Program de formare continuă – 89 ore

Şcolarizare

300

 

Eliberare certificat

20

 

4.

Program de formare continuă – 20 ore

Şcolarizare

100

 

Eliberare certificat

20

 

Taxe pentru programe de formare profesională

Nr.
crt.

Denumirea programului

Număr de ore

Cuantum taxă
(lei)

1.

Manager proiect

80

450

2.

Expert accesare fonduri europene şi de coeziune

60

350

3.

Formator

60

350

4.

Mentor (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I)

60

350

5.

Metodist (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I)

40

250

Taxe pentru programe de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în baza Ordinului MECTS nr. 6194/13.11.2012

Denumirea programului de studii de conversie profesională

Forma de învăţământ

Cuantum taxă
(lei/an universitar)

Marketingul afacerilor

ID

2.400

Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii

IF

2.400

Asistenţă socială

IF

2.400