Taxe pentru adeverinţe cadre didactice

Nr.
crt.

Tipul taxei

Cuantum taxă
(lei)

1.

Adeverinţă venit pensii PO

10 / an solicitat

2.

Adeverinţă venit pentru străinătate

50 / an solicitat