Activitatea

Data/Perioada desfăşurării

Locul desfăşurării/publicării

Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs de UEMR

10.06.2014

M.O. nr. 324/10.06.2014, Partea a III-a
 
şi
Pagina web a concursului 
www.uem.ro

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare<s></s>

10.06.2014 -
14.08.2014

Secretariat Rectorat UEMR
Intervalul orar:
8:00 - 14:00

Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor

10.06.2014 -
18.08.2014

UEMR

Comunicarea listei candidaţilor, care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs

18.08.2014
Ora 16:00

Pagina web a concursului
www.uem.ro

Desfăşurarea primei probe de concurs

01.09.2014

Facultatea, care a scos postul la concurs

Desfăşurarea celei de a doua  probe de concurs

02.09.2014

Facultatea, care a scos postul la concurs

Comunicarea rezultatelor concursurilor

03.09.2014
Ora 16:00

Pagina web a concursului
www.uem.ro

Perioada de depunere a contestaţiilor

04.09.2014 -
10.09.2014

Secretariatul Preşedintelui Senatului UEMR
Intervalul orar:
8:00 - 14:00

Soluţionarea contestaţiilor

11.09.2014 -
19.09.2014

UEMR

Comunicarea rezultatelor finale ale concursurilor

22.09.2014
Ora 10:00

Pagina web a concursului
www.uem.ro

Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăţilor

23.09.2014 -
24.09.2014

Facultăţile, care au scos posturile la concurs

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UEMR

25.09.2014
Ora 12:00

UEMR
Sala Senatului