Anul universitar 2013-2014 - semestrul II

 ▪ FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

      Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative

Postul 3 - fişa postului RO EN - tematica de concurs RO EN 

     Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale

Postul 15 - fişa postului RO - tematica de concurs RO  
Postul 22 - fişa postului RO - tematica de concurs RO 
Postul 30 - fişa postului RO - tematica de concurs RO
■ Postul 32 - fişa postului RO - tematica de concurs RO