Conducerea UEMR

Rector: prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde 
Preşedinte al Senatului: prof. univ. dr. Marian Mihăilă
Prorector învăţământ: prof. univ. dr. ing. Ioan Ruja 
Prorector cercetare: prof. univ. dr. ing., ec. Gilbert-Rainer Gillich
Prorector relaţia cu studenţii şi parteneriate: prof. univ. dr. Gheorghe Popovici 
Director general administrativ: ing. Teodor Gavriş 
Contabil sef: ec. Dorina Dugan 
Secretar şef universitate: ing. Mariana Popa

Facultatea de Mecanică şi Ingineria Materialelor

Decan: conf. univ. dr. ing. Florentina Cziple 
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu 
Director al Departamentului IM: ş. l. dr. ing. Călin Micloşină 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Informatică

Decan: prof. univ. dr. ing. Eugen Răduca 
Prodecan: prof. univ. dr. ing., ec. Ion Piroi 
Director al Departamentului IEl: ş. l. dr. ing. Cristian Chioncel 

Facultatea de Inginerie şi Management

Decan: prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa Oana Hamat
Prodecan: conf. univ. dr. ing. Liviu Coman 
Director al Departamentului IEc: conf. univ. dr. ing. Mihaela Răduca 
Secretar şef facultate: ing. Magdalena Adelmann   

Facultatea de Ştiinţe Economice

Decan: conf. univ. dr. Venera Manciu 
Prodecan: conf. univ. dr. Mirela Costencu 
Director al Departamentului ŞE: lect. univ. dr. Adrian Tănase 
Secretar şef facultate: lic. Daniela Blidariu  

Facultatea de Ştiinţe Administrative

Decan: prof. univ. dr. Claudia Andriţoi
Prodecan: lect. univ. dr. Dorina Chiş-Toia  
Director al Departamentului ŞA: lect. univ. dr. Irina Oriol 
Secretar şef facultate: ec. Ana-Maria Pecioara  

Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei

Decan: conf. univ. dr. Mihail Dobrescu
Prodecan: conf. univ. dr. Gabriela Georgevici
Director al Departamentului TŞS: lect. univ. dr. Lavinia Niţulescu

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Prodecan (actual): conf. univ. dr. Florin Franţ 

Departamentul de Învăţământ la Distanţă

Director: conf. dr. ing. Constantin Marta   

Departamentul de Pregătire al Personalului Didactic

Director: lect. dr. Gianina Prodan  

Departamentul TIC

Director: dr. ing. Ladislau Augustinov

Tipografie

Director: ec. Laurentiu Furdui