2018

Decembrie

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul Facultății de Inginerie și Management

PV rezultat alegeri

Candidați

Ş. l. dr. ing. Lenuţa Cîndea: Dosar candidatură

Ş. l. dr. ing. Adrian Petrica: Dosar candidatură

Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde: Dosar candidatură

Ş. l. dr. ing. Zoltan Korka: Dosar candidatură

Ş. l. dr. ing. Ion Mituleţu: Dosar candidatură

Ş. l. dr. ing. Mihaela Stroia: Dosar candidatură

Ş. l. dr. ing. Draghiţa Ianici: Dosar candidatură

Ş. l. dr. ing. Costel Ciubotariu: Dosar candidatură

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Lista de vot actualizată - 17.12.2018
Lista de vot - 03.12.2018

Calendar alegeri membri CFIM_decembrie 2018_Anexa 1.27

Noiembrie

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul Facultății de Inginerie și Management

Comunicat nr. 13/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Comunicat nr. 12/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Anexa 1.26 - Calendarul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul Facultății de Inginerie și Management

Comunicat nr. 11/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Candidați

Ş. l. dr. ing. Zoltan Korka: CV - Lista lucrărilor - Declaraţie

Ş. l. dr. ing. Lenuţa Cîndea: CV - Lista lucrărilor

Ş. l. dr. ing. Adrian Petrica: CV - Lista lucrărilor

Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde: CV - Lista lucrărilor

Ş. l. dr. ing. Costel Ciubotariu: CV - Lista lucrărilor - Declaraţie

Ş. l. dr. ing. Ion Mituleţu: CV - Lista lucrărilor - Declaraţie

Ş. l. dr. ing. Mihaela Stroia: CV - Lista lucrărilor

Ş. l. dr. ing. Draghiţa Ianici: CV - Lista lucrărilor

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Anexa 1.25 - Calendarul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacante în Consiliul Facultății de Inginerie și Management

Octombrie

Alegerea unui membru în Consiliul Departamentului de Învățământ la Distanță

Rezultatul alegerilor pentru ocuparea funcţiei de membru în consiliul DID

Candidați

Asist. univ. dr. Andreea Mihaela Zgardan: CV - Lista lucrărilor

Calendar pentru alegerea unui membru în Consiliul Departamentului de Învățământ la Distanță

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM din partea Consilului FIM (4)

Comunicat nr. 10/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Anexa 1.24 - Calendar pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Inginerie și Management și prodecan al FIM.

Septembrie

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM din partea Consilului FIM (3)

Comunicat nr. 9/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Anexa 1.23 - Calendar pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Inginerie și Management și prodecan al FIM.

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM din partea Consilului FIM (2)

Comunicat nr. 8/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Structura

Loc vacant

Candidaţi

Facultatea de Inginerie și Management

Decan

Asist. univ. dr. ing. mat. Ioan Hălălae: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie
Ș. l. dr. fiz. Cornel Hațiegan:
 CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Anexa 1.22 - Calendar pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Inginerie și Management și prodecan al FIM.

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM din partea Consilului FIM

Comunicat nr. 7/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Structura

Loc vacant

Candidaţi

Facultatea de Inginerie și Management

Decan

Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif Korka: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie
Asist. univ. dr. ing. mat. Ioan Hălălae:
CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie
Ș. l. dr. fiz. Cornel Hațiegan:
 CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Comunicat nr. 6/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Anexa 1.21 - Calendar pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Inginerie și Management și prodecan al FIM.

Alegeri pentru acordarea avizului de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al FIM din partea Consilului FIM

Comunicat nr. 5/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Comunicat nr. 4/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Proces verbal privind consemnarea rezultatului votului pentru avizarea candidaturii pentru funcţia de decan al FIM

Structura

Loc vacant

Candidaţi

Facultatea de Inginerie și Management

Decan

Asist. univ. dr. Ioan Hălălae: CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie
Ș. l. dr. ing. Cornel Hațiegan:
 CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie
Ș. l. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif Korka:
CV - Lista lucrări - Program managerial - Declaraţie

 Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Comunicat nr. 3/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Anexa 1.20 - Calendar pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Inginerie și Management și prodecan al FIM.

Iunie

Alegeri pentru ocuparea unui loc de membru în Senatul universitar din partea FIM - DIMM

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcției de membru în Senatul UEMR din partea FIM

Candidați

Conf. univ. dr. ing. Tudorel Ene: CV - Lista lucrărilor

Ș. l. dr. ing. Costel-Relu Ciubotariu: CV - Lista lucrărilor

Candidații sunt afișați în ordinea depunerii dosarelor

Comunicat nr. 2/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Anexa 1.19 - Calendarul alegerilor pentru ocuparea locului vacantat în Senatul UEMR, pentru perioada 2018-2020

Lista cadrelor didactice cu drept de vot

Rezultate alegeri: membru în Senat din partea FIM / DIMM

Ianuarie

Alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în structurile de conducere ale UEMR

Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcției de membru în Senatul UEMR din partea FSS

Candidat

Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaș: CV - Lista lucrărilor


Candidaţi care au depus dosar pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul FIM din parrtea DIMM

Candidat

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich: CV - Lista lucrărilor - Declarație de integritate


Anexa 1.18
- Calendarul alegerilor pentru ocuparea unui loc de membru în Senatul universitar din partea FSS şi de membru în Consiliu FIM din partea DIMM - 2018-2020

Comunicat nr. 1/2018 al Biroului Electoral al UEMR

Lista cadrelor didactice cu drept de vot

Rezultate alegeri: membru în Consiliul FIM / membru în Senat din partea FSS / DTSS

Alegeri 2017, 2016, 2015, 2014

2017

2016

2015

2014