University Centre for Professional Improvement [CUPP]

Centrul Universitar de Perfecţionare Profesională (C.U.P.P.) s-a înfiinţat în luna ianuarie a anului 2003 în cadrul Universităţii “Eftimie Murgu”, cu asistenţa financiară a Comunităţii Europene prin Agenţia de Dezvoltare Regională V Vest, proiect finanţat prin programul PHARE 2000 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane în contextul restructurării industriale, linia de buget RO 0007-02.01.01.2180.

Costul total al proiectului a fost de 62.500 €, din care 50.000 € de la finanţatorul proiectului şi 12.500 € contribuţia Universitatăţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Unele din rezultatele finale ale proiectului PHARE:

• Înfiinţarea  Centrului Universitar de Perfecţionare Profesionala (CUPP) - ianuarie 2003. 

• Calificarea / perfecţionarea a 563 persoane (faţă de 420 estimat în proiectul iniţial), pe durata a doua serii alocate perioadei de derulare a proiectului (Mai-Iunie / Iulie-August 2003), dintr-un total de 700 înscrişi.

Prin acest centru, experienţa didactică acumulată la Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa în cei treizeci de ani de activitate se va valorifica şi canaliza în direcţia pregătirii, specializării şi perfecţionării forţei de muncă în domeniul tehnic şi informatic, domenii de mare actualitate şi interes în perioada actuală. 

Centrul îşi propune realizarea următoarelor obiective:

- calificarea forţei de muncă ocupate oferind alternativa unei noi specializări, prin cursuri modulate specifice domeniului tehnic şi  informatic (înscriere, frecventare curs, test final, absolvire confirmată prin diplomă);
- recalificarea a forţei de muncă neocupate prin cursuri modulate specifice domeniului tehnic şi  informatic (înscriere, frecventare curs, test final, absolvire confirmată prin diplomă);
- atestarea profesională a forţei de muncă ocupate sau neocupate prin teste susţinute şi confirmate prin diplome, în urma parcurgerii unor cursuri modulate cu durată redusă şi tematică concentrată;
- încheierea de parteneriate cu întreprinderi şi instituţii interesate în pregătirea şi perfecţionarea personalului propriu în domeniul tehnic şi  informatic;
- consultanţă şi asistenţă tehnică specifică domeniului tehnic şi informatic;
- oferirea de servicii informatice: instalări de sisteme de operare, reţele de calculatoare, programe, devirusări, diagnosticări software, elaborare de programe dedicate, oferirea de servicii CAD, etc.;
- organizarea de manifestări publice (prelegeri, simpozioane, conferinţe) cu tematici specifice domeniului tehnic şi  informatic;
- crearea unui site Internet pentru publicarea programării cursurilor, tematica modulelor, rezultatelor, precum şi a oricăror informaţii publice asociate centrului;
- constituirea unei biblioteci virtuale computerizate care să conţină documentaţii computerizate ca suport de bază pentru consultare şi asimilarea de cunoştinţe specifice domeniului tehnic şi  informatic;
- colaborarea cu alte centre şi instituţii din acelaşi domeniu prin contacte directe, schimburi tematice, specialişti, pentru valorificarea rezultatelor experienţelor pozitive;
- elaborarea de documentaţii publicitare: prospecte, tematici module, rapoarte sintetice, pentru popularizarea activităţii centrului;
- extinderea tematicii profilului de activitate al centrului prin abordarea unor noi tematici a cursurilor de perfecţionare necesare zonei oraşului Reşiţa şi judeţului Caraş-Severin, pentru care există competenţe, posibilităţi (bază materială, specialişti, etc.) în cadrul Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa.

Centrul Universitar de Perfecţionare Profesională se adresează următoarelor categorii de grupuri ţintă, fără a exclude şi eventuale alte categorii nespecificate:
- forţa de  muncă neocupată, care doresc să se recalifice într-un domeniu de tip tehnic şi/sau informatic;
- forţa de  muncă ocupată, care doresc să se perfecţioneze într-un domeniu de tip tehnic şi/sau informatic;
- studenţilor care doresc să se perfecţioneze în domenii tehnice şi informatice, domenii care nu sunt incluse în disciplinele de învăţământ ale specializării de bază;
- segmentului din forţa de muncă ce posedă cunoştinţe într-un domeniu tehnic şi/sau informatic, fără a avea o atestare legală şi care sunt interesate de atestarea oficială a acestora;
- segmentului din forţa de muncă ce posedă cunoştinţe într-un domeniu tehnic şi/sau informatic şi este interesată de specializarea într-un domeniu tehnic şi/sau informatic conex;
- firmelor partenere care doresc pregătirea unui grup din personalul propriu;
- firme care solicită servicii informatice, asistenţă tehnică şi consultanţă în domeniu;
- instituţii preuniversitare şi universitare care doresc colaborarea în domeniu tehnic şi/sau informatic;
- persoane individuale interesate de calificarea într-un domeniu tehnic şi/sau informatic.