Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii [CEAC]

Ş. l. dr. ing.
Zoltan Korka

Componenţa comisiei

Director CEAC
Ş. l. dr. ing. Zoltan Korka (Decizia de numire)
  e-Mail: z.korka@uem.ro

Membrii
Ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru - reprezentant al corpului profesoral 
Lect. univ. dr. Cristian Rudolf - reprezentant al sindicatului 
Stud. Cristiana Petzak - reprezentant al studenţilor 
Ing. Cosmin Ursoniu - reprezentant al angajatorilor (Director general al S.C. UCM Reşiţa SA)

Hotărârea 53/2016 de actualizare a Comisiei
Hotărârea 2/7/2015 de actualizare a Comisiei 
Hotărârea 4/1/2015 de actualizare a Comisiei 
Hotărârea 7/4/2013 de actualizare a Comisiei 

Misiune şi obiective

Misiunea CEAC este aceea de a susţine managementul universităţii în realizarea tuturor proceselor ce vizează evaluarea şi asigurarea calităţii.
Obiectivele CEAC se referă la evaluarea, asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii proceselor didactice şi la dezvoltarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o structură organizatorică adecvată şi un set de reguli şi principii.

Regulament de organizare şi funcţionare a CEAC
Regulament de organizare şi funcţionare a BAC

Biroul pentru Asigurarea Calităţii [BAC]

Șef BAC

Ș. l. dr. ing. Costel-Relu Ciubotariu
  e-Mail: r.ciubotariu@uem.ro