Commission of Ethics

Members of the Ethics Commission

PhD Assoc. Professor Doina Rada - chairman (representative of FSE)
PhD Assoc. Professor Dan Stan - member (representative of FSS)
PhD eng. Lecturer Vasile Cojocaru - member (representative of FIM)
PhD Lecturer Gabriela Georgevici - member (representative of FSS)
PhD Lecturer Liliana Gherghina - member (representative of FSE)
PhD eng. Lecturer Elisabeta Spunei - member (representative of FIM)
Eng. Camelia Tismonariu - secretary (representative of auxiliary teaching staff and administrative personnel)
Student Laura Alexandra Birău - member (students representative)
Student Emil Florin Ignat - member (students representative)

Excerpt from UEMR Code of Ethics

"Art. 45

(1) La nivelul universităţii, funcţionează Comisia de etică universitară.

(2) Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de Senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. De regulă, Preşedintele Senatului universitar este preşedintele Comisiei de etică universitară. Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director general administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.

(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
 a) cercetează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
 b) realizează, până cel târziu la data de 1 martie, un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, Senatului universitar şi constituie un document public;
 c) contribuie la elaborarea/modificarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune Senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
 d) exercită atribuţiile cuprinse în Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 e) exercită alte atribuţii, prevăzute de lege sau stabilite în Carta universitară.

(4) Comisia de etică universitară îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică universitară (R1.3-01).

(5) Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de etică universitară revine universităţii. "

Contact

Chairman

PhD Assoc. Professor Doina Rada
  e-Mail: d.rada@uem.ro 

Secretary 

Eng. Camelia Alexandra Tismonariu
  e-Mail: c.tismonariu@uem.ro 
  Tel.: +40 730 583046