Alte taxe

Nr.
crt.

Tipul taxei

Cuantum taxă
(lei)

 

1.

Adeverinţe (documente) privind situaţia şcolară pentru foşti studenţi sau absolvenţi, care au finalizat studiile cu mai mult de un an în urmă

50 / pagină

 

2.

Taxă eliberare duplicat documente de studii

Diplomă de studii

300

Supliment la diplomă

200

Diplomă şi supliment la diplomă

500

Adeverinţă finalizare studii

50