Calendarul concursului

ETAPA

PERIOADA/DATA

ORA

OBSERVAŢII

depunere

dosarE

11.07.2011-29.08.2011

Zilnic,
între orele
10:00-12:00

Numai în zilele lucrătoare

concurs

12.09.2011

Începând cu ora 10:00

Prezentarea propunerii de dezvoltare a carierei universitare a candidatului/candidatei.

Discuţiile se vor purta în limba română şi într-o limbă de circulaţie, aleasă de candidat/candidată

13.09.2011

Începând cu ora 10:00

Susţinerea probei practice (curs, seminar, laborator)
Tema probei practice se stabileşte de către comisia de concurs, prin tragere la sorţi, cu 24 de ore înainte de susţinerea probei.

REZULTATE

15.09.2011

16:00

Comunicarea rezultatelor concursului se va face prin publicare pe pagina web a universităţii www.uem.ro