Activitatea

Data/Perioada desfăşurării

Locul desfăşurării/publicării

Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs de UEMR

18.12.2013

M.O. nr. 518/18.12.2013, Partea a III-a
şi
Pagina web a concursului
www.uem.ro/index.php?id=742

Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare<s></s>

18.12.2013-02.02.2014

Secretariat Rectorat UEMR
Intervalul orar:
8:00 - 14:00

Verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor

18.12.2013-03.02.2014

UEMR

Comunicarea listei candidaţilor, care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs

04.02.2014

Ora 16:00

Pagina web a concursului
http://www.uem.ro/index.php?id=764 

Desfăşurarea concursului

17-19.02.2014

Facultatea, care a scos postul la concurs

Comunicarea rezultatelor concursurilor

21.02.2014

Ora 16:00

Pagina web a concursului
http://www.uem.ro/index.php?id=770 

Perioada de depunere a contestaţiilor

21.02.2014-28.02.2014

Secretariatul Preşedintelui Senatului UEMR
Intervalul orar:
8:00 - 14:00

Soluţionarea contestaţiilor

03.03.2014-07.03.2014

UEMR

Comunicarea rezultatelor finale ale concursurilor

10.03.2014

Ora 16:00

Pagina web a concursului
www.uem.ro/index.php?id=742

Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăţilor

10.03.2014-17.03.2014

Facultăţile, care au scos posturile la concurs

Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senatul UEMR

21.03.2014

Ora 12:00

UEMR
Sala Senatului