Simpozion ştiinţific studenţesc EMING 2013

UEMR a organizat în perioada 28-30.XI Simpozionul ştiinţific studenţesc EMING 2013. Scopul simpozionului a fost acela de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea articolelor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţii participanţi pe parcursul pregătirii  profesionale, precum şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între participanţi. 

Secţiunile simpozionului

S1. Inginerie Electrică şi Informatică: Electromecanică, Informatică, Tehnici şi echipamente în ingineria electrică, Sisteme electromecanice avansate, Ştiinţe fundamentale aplicate în inginerie electrică şi informatică

S2. Inginerie Economică şi Management: Inginerie economică în domeniul mecanic, Inginerie economică în domeniul electric, Ingineria şi managementul sistemelor de producţie, Ştiinţe fundamentale aplicate în inginerie economică

S3. Inginerie Industrială: Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria sudării, Ingineria materialelor, Inginerie mecanică, Ingineria sistemelor de energii regenerabile, Ştiinţe fundamentale aplicate în mecanică şi ştiinţa materialelor, Concepţia, testarea şi diagnosticarea echipamentelor industriale, Procesarea avansată a materialelor

Comitetul de organizare

Prof. dr. ing., ec. Codruţa Oana HAMAT - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Eugen RĂDUCA - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Florentina CZIPLE - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Mihaela RĂDUCA - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Liviu COMAN - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Călin MICLOŞINĂ - UEM Reşiţa
Ş. l. dr. ing. Cornelia ANGHEL-DRUGĂRIN - UEM Reşiţa
Ş. l. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL - UEM Reşiţa
Lect. dr. mat. Andrea Amalia MINDA - UEM Reşiţa
Lect. dr. ec. Adina POPA - UEM Reşiţa
Ş. l. dr. ing. Ana-Maria BUDAI - UEM Reşiţa
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI - UEM Reşiţa
Ş. l. dr. ing. Ladislau AUGUSTINOV - UEM Reşiţa
Ş. l. dr. ing. Zoltan KORKA - UEM Reşiţa
Asist. dr. ing. Cornel HAŢIEGAN - UEM Reşiţa
Asist. dr. ing. Vasile COJOCARU - UEM Reşiţa
Asist. drd .ing. Olga AMARIEI - UEM Reşiţa
Stud. Alina BOSÂNCEANU - Liga Studenţilor, UEM Reşiţa
Stud. Marius MOATĂR -  Liga Studenţilor, UEM Reşiţa 

Comitetul ştiinţific

Prof. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE, Rector - UEM Reşiţa
Prof. dr. Marian MIHĂILĂ, Preşedinte Senat - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing., ec.  Codruţa  Oana  HAMAT,  Decan  Facultatea  de Inginerie şi Management - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Ioan RUJA, Prorector - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing., ec. Gilbert-Rainer GILLICH, Prorector - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Gheorghe POPOVICI, Prorector - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Nicoleta GILLICH, Director Editura Eftimie Murgu Reşiţa - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Florentina CZIPLE, Prodecan Facultatea de Inginerie şi Management - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Eugen RĂDUCA, Director Departament Inginerie Electrică şi Informatică - UEM Reşiţa

Rezultate ale simpozionului

Secţiunea S1. Inginerie Electrică şi Informatică

Subsecţiunea Inginerie Electrică

1. Mediul electromagnetic din centralele hidroelectrice 
Autori: Tamas Kubola, Andrei Laslău, Radu Mihai Albuţ, Universitatea din Oradea
Coordonator: ş. l. drd. ing. Marius Lolea, ing. Nicolae Crecan

2. Reducerea poluării cu NOx la Centrala Termoelectrică Turceni
Autori: R. Mocioi, D. Buse, B. V. Brânzan, Universitatea”Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu
Coordonator: Cristinel Racoceanu

3. Utilizarea plăcii de achiziţie NI SCXI-1125 în testarea maşinilor electrice
Autori: Sorin Florea, Florin Florea, an IV Electromecanică, Facultatea de Inginerie şi Management, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa 
Coordonatori: ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei, prof. univ. dr. ing., ec. Ion Piroi

4. Program pentru remedierea deranjamentelor apărute la electromecanismul de macaz
Autor: Cristian Muscai, an IV Informatică Industrială, Facultatea de Inginerie şi Management, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonatori: ş. l. dr. ing. Elisabeta Spunei, prof. univ. dr. ing., ec. Ion Piroi

Subsecţiunea Informatică

1. Implementarea metodei de minimizare Quine-McCluskey utilizând LabView
Autori: Sorin Florea, Florin Florea, an IV Electromecanică, Facultatea de Inginerie şi Management, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: prof. dr. ing. Eugen Răduca

2. Microcontrollere. Utilizarea unei platforme Arduino în automatizarea motoarelor şi a senzorilor
Autori: Ionuţ Brănici, Eduard Olaru,  an II, Facultatea de Inginerie Marină, Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanţa
Coordonator: cdor., prof. univ. dr. ing. Samoilescu Gheorghe

3. Studiul ratingului posturilor TV
Autori: Diana Cucu, Grozav Andreia, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: conf. dr. mat. Darian Onchiş

4. Realizarea unei aplicaţii Android pentru controlul interactiv al prezentărilor PPT
Autor: Adrian Păun, an IV Informatică, Facultatea de Inginerie şi Management, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: ş. l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin

Secţiunea S2. Inginerie economică şi management 

Subsecţiunea S2.1 - Ştiinţe fundamentale aplicate în inginerie economică

1. Şirul lui Fibonacci în matematică şi nu numai
Autori: Marius Cercel, Flavius Ţeicu, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: lect. dr. mat. Andrea Minda, prof. univ. dr. ing. Nicoleta Gillich

2. Studiul fractalilor
Autori: Bogdan Stănculescu, Silvia Orbai, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: lect. dr. mat. Andrea Minda

Subsecţiunea S2.2 – Inginerie economică în domeniul electric şi mecanic

1. Analiza deformaţiilor unei chei inbus prin intermediul metodei elementului finit şi calculul preţului de vânzare pe baza tehnologiei de prelucrare
Autori: Dumitru Cucer, Vadim Chistruga, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: conf. dr. ing. Mihaela Răduca, ş. l. dr. ing. Ana-Maria Budai, asist. univ. arh. Miron Brie

2. Studiul privind achiziţia vibraţiilor în LabView şi optimizarea afacerilor unei firme
Autori: Paula Bunea, Andrei Niţă, Alexandru-Ionuţ Tămaş, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: conf. dr. ing. Mihaela Răduca, lect. dr. mat. Andrea Minda

Subsecţiunea S2.3 – Ingineria şi managementul sistemelor de producţie

1. Bani europeni pentru energie verde
Autori: Lidia Filip (Nedeloni), Emanuel Tiuc, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: lect. univ. dr. Adina Popa

2. Realizarea unui studiu privind vânzările unui produs utilizând metoda de simulare Monte Carlo
Autori: Marius Chelu, Alexandru Amariei, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Coordonator: prof. dr. ing., ec. Codruţa-Oana Hamat, lect. dr. mat. Andrea Minda