Proiecte în derulare - alte detalii

Nr. crt.

Denumire

Cod Proiect

Manager Proiect

Parteneri Proiect

Perioada de implementare

Buget Total

Buget UEM

FONDURI STRUCTURALE

Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

4.

Burse doctorale şi postdoctorale în sprijinul inovării şi competitivității în cercetare (InnoRESEARCH)

POSDRU/159/1.5/S/132395

Prof. univ. dr. ing. Viorel Câmpian

Universitatea Politehnica din
Bucureşti
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti

07.04.2014-07.10.2015

12.808.239,03

1.574.556,10

3.

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la angajator PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU 132889

Axa prioritară: 2

Domeniul de intervenţie: 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Manager proiect: Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa Hamat

Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Universitatea din Szeged, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice - ISPE Bucureşti

29.04.2014- 29.08.2015

2.167.507 Lei

686.158 lei

Program Operaţional Regional

2.

Campus Universitar Complex Eftimie Murgu

POR /1/1.3/17327

Axa prioritară: 3
Domeniul de intervenţie: 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Conf. univ. dr.

Angela Bretcu

-

20.11.2012-20.04.2015

24.553.398,81 Lei

24.553.398,81 Lei

Program Operaţional Sectorial de Mediu

1.

Elaborarea Planului de Management al ariei protejate Cheile Rudăriei

SMIS-CSNR 36427

Axa prioritară: 4
Domeniul de intervenţie: 4.1 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

Prof. univ. dr.

Marian Mihăilă

-

27.07.2012-26.04.2015

1.081.346 Lei

1.081.346 Lei

PROGRAME DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

2.

Parteneriat pentru perfecţionare şi transfer tehnologic în domeniul protecţiilor anticorozive (KorrAll)

Leonardo da Vinci -Parteneriate

LLP-LdV/PAR/2013/RO/23

Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde

GSI-Gesellschaft fur Schweisstehnick International mbH, Duisburg, DE
Institut IFINKOR, Iserlohn, DE

Asociaţia de Sudură din România, Timişoara, RO

SLV-GSI  Polska, SP Zabraye, PL

01.08.2013-31.07.2015

 

14.000 Euro

1.

ERASMUS+

2014-1-RO01-KA103-000167

Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde

 

01.06.2014-30.09.2015

 

58.044 Euro

INSTRUMENTE DE ASISTENŢĂ PENTRU PRE-ADERARE

Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera România – Republica Serbia

1.

Banat’s Cultural Patrimony – a European Patrimony

IPA SMIS 1401

Axa prioritară: 3
Domeniul de intervenţie: 3.3 – Creşterea schimbului educațional, cultural şi sportiv

Prof. univ. dr.

Marian Mihăilă

Institute for the Protection of Cultural Monuments Pancevo
Consiliul Judeţean Caraş-Severin

09.01.2014-09.06.2015

209.552,84 Euro

19. 888,61 Euro