Proiecte finalizate - alte detalii

Nr.
crt.

Denumire

Cod Proiect

Manager Proiect

Parteneri

Perioada de
implementare

Buget

Buget UEM

1

Erasmus

49925-IC-1-97-1-RO-ERASMUS-E 55/31.05.2013

Manager Proiect:
Prof. univ. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE

-

01.06.2013 - 30.09.2014

 

48.519 €

2

Academia de antreprenoriat - De la idee la afacere

POSDRU/
92/3.1/S/60503

Manager Proiect:
Conf. univ. dr. Venera MANCIU

CNIPMMR Arad
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad
Universitatea de Nord, Baia Mare
Adhoc Conseils,
Mulhous Franţa
ENAIP, Padova Italia
Sorgesca, Rubano (Padova) Italia

03.01.2011-
31.12. 2013

 

155.265,00

3

Burse doctorale: investiţii în cercetare-inovare pentru viitor (DocInvest)

Axa 1, Domeniu de intervenţie
1.5, Cod 76813

Manager Proiect:
Prof. univ. dr. ing. Rainer-Gilbert GILLICH

Universitatea Politehnica Bucureşti

02.12.2010-
02.12.2013

 

21.271.860

4

Excelenţă în cercetare prin programe postdoctorale în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere (EXCEL)

Axa 1, Domeniu de intervenţie
1.5, Cod 62557

Manager Proiect:
Prof. univ. dr. ing. Rainer-Gilbert GILLICH

Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

01.04.2010-
02.12.2013

 

20.872.850

5

Resurse umane - Formare profesională - Administraţie publică europeană

POD CA
1/1.3/17327

Manager Proiect:
prof. univ. dr. Marian MIHĂILĂ

-

16.03.2011 -
16.09.2012

615.782.22

615.782.22

6

Consilierea Integrativă Educaţională – Aici şi Acum

POSDRU/
19/1.3/G/30954

Manager proiect
Asist. univ. drd.
Cristina ISPAS

-

01.04.2010 -
30.09.2011

541.051,00

541.051

7

Specialişti in management curricular

POSDRU/
19/1.3/G/30654

Manager Proiect:
Gianina Catalina PRODAN

-

01.06.2009-
30.11.2012

401.948,00

401.948

8

Competitivitate şi performanţă în cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDoc)

POSDRU/
88/1.5/S/61178

Director Proiect
Prof.univ.dr.ing Corneliu BURILEANU
Responsabil UEMR
Prof. univ. dr. ing
Gilbert- Reiner Gillich

Universitatea Politehnica Bucureşti

01.03.2010 -
1.03.2011

20.928.960,00

1.360.382,00

9

Pregătire competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere

POSDRU/
6/1.5/S/19/7713

Director Proiect
Prof. univ. dr. ing.
Gilbert- Reiner Gillich

Universitatea Politehnică Bucureşti
Universitatea Maritimă din Constanţa

1.10.2009 –
30.09.2012

17.500.000,00

344.750

10

Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii

POSDRU/
6/1.5/S/16/5159

Director Proiect
Prof. univ. dr. ing.
Gilbert- Reiner Gillich

Universitatea Politehnică Bucureşti
Universitatea Maritimă din Constanţa

1.10.2008 –
30.09.2011

17.500.000,00

344.750

11

Excelenţă în cercetare prin programe postdoctorale în domenii prioritare ale societaţii bazate pe cunoaştere(EXCEL)

POSDRU/
89/1.5/S/62557

Director Proiect
Prof. univ. dr. ing.
Gilbert- Reiner Gillich

Universitatea Politehnică Bucureşti
Universitatea Tehnică Cluj Napoca

1.04.2010 -
2.12.2013

20.872.850,00

1.544.591,00

12

Burse doctorale: Investiţii în cercetare inovare dezvoltare pentru viitor (DocInvest)

POSDRU/
CPP107//1.5/S/76813

Responsabil UEM:
Prof. univ.dr.ing.
Gilbert-Rainer Gillich

Universitatea Politehnică Bucureşti

2.12.2010 –
2.12.2013

21.271.860,00

1.360.905,00

13

 BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rrome

POSDRU
/96/6.2/S/62289

Manager Proiect:
Asist.univ.drd
Gianina PRODAN

Municipiul Reşiţa prin Consiliul Local al Municipiului Reşiţa
Municipiul Timişoara
Municipiul Drobeta Turnu Severin
Municipiul Târgu Jiu
Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov
Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa
Universitatea de Vest din Timisoara
Agentia Judeteana de Ocupare a Forţei de Muncă, Caraş-Severin
Asociaţia Parudimos

03.01.2011 -
1.10.2012

5.351.091,55

 

14

Cross border resource center for: local public administration, social and educational services – Resource center for sustainable developement in Caras-Severin- Juzno-Banatski region

IPA Cross-border
Romania Serbia MIS 431

Manager Proiect
Lect.univ.dr.ec
Dorina CHIŞ-TOIA

-

25.08.2010 -
30.08.2011

195.000,00 (EURO)

195.000,00 (EURO)

15

Center for Numerical Simulation and Digital/Rapid Prototyping

IPA Cross-border
Romania Serbia MIS – ETC 440

Manager Proiect
Prof. dr. ing.
Dorian NEDELCU

Tehnical College of Applied Scieces in Zrenjanin

15.08.2010 -
15.08.2011

199.486,00 (EURO)

151.896,00 (EURO)

16

Exchange of good
practice through
e-governance

IPA Cross-border
Romania Serbia MIS-ETC Code 458

Manager Proiect
Lect. drd. ec.
Adina Simona POPA

-

22.12.2010 -
30.09.2011

44.470,00 (EURO)

44.470,00 (EURO)

17

Campus Universitar de Vară Coronini

PORV/
21/3/3.4/133/6934

Manager proiect
Conf. univ. dr. Angela BRETCU

-

13.03.2010 -
13.01.2012

3.787.578,27

3.787.578,27

18

Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorial1 pentru femei

POSRDU/
9/3.1/S/2427

Manager proiect
Conf. univ. dr. Rândaşu Venera

Universitatea din Oradea -aplicant
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse dintre femei și bărbați
Universitatea de Vest Timi
șoara
Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad
Universitatea de Nord Baia Mare Fundația
“Academia Comercială" din Satu Mare
Societatea Științifică de Management din România

05.01.2009 -
05.01.2011

12.009.942,00

1.200.000,00

19

Student-PRACTICĂ-ECONOMIST

POSDRU/
22/2.1/G/18144

Manager proiect
Conf. univ. dr.  Rada Doina

Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Caras-Severin

01.04.2009 -
30.01.2011

573.706,00

11.474,00

20

Absolvenţii şi Piaţa Muncii

POSDRU/
60/2.1/S/41750

Coordonator instituţional
Lavinia Elisabeta POPP

Proiectul iniţiat şi coordonat:
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
Institutul INCHER
Universitatea din Kassel, Germania,

02.08.2010 -
31.03.2011

9.550.534,00

 

21

Înfiinţarea Centrului de Orientare şi Recalificare Profesională - CORP

PHARE 2005/017-
553.04.02.01.01.509

Manager proiect
Lavinia Elisabeta Popp

A.J.O.F.M Caraş-Severin

03.01.2008 -
03.01.2010

128.748 Euro

14.500 (EURO)

22

Formarea de manageri pensiune turistică

Phare
3867/25.03.2008

Lavinia Elisabeta Popp- manager contract; lectori: Popovici Gheorghe, Costencu Mirela, Claudia Andriţoi, Marius Milos, Laura Milos,

A.J.O.F.M Caras-Severin

03.05.2008 -
03.02.2009

120.000

 

23

E-YOUTH – European Youth Cooperates in Underlining their Territorial Heritage / Tinerii din Europa cooperează pentru sublinierea mostenirii lor teritoriale

2009-4774/007
-001 YT7 PSIQ7

Responsabil UEMR
Marta Constantin

L’altra Romagna Italia
Inspectoratul Şcolar al Regiunii Pieria/ Biroul de Mobilitati si Proiecte Europene, Grecia
Bulgaria Training, Bulgaria

 

 

30.703,11 (EURO)

24

Pentru o viaţă mai bună a persoanelor cu tulburări psihotice

Programul de Vecinătate
România-Serbia 2004-2006,
People to people (Cod 2004/016-
943.01.02)

Manager implementare
Lavinia Elisabeta Popp

Consiliul Judetean Caraş-Severin

2008 - 2009

48.889 Euro.

48.889 (EURO)