Campus universitar de vară Coronini

Program

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritarã 3: Îmbunãtãțirea infrastructurii sociale

Domeniul major: 3.4.

Cod proiect

SMIS 6934

Contract de finantare nr.

V/21/3/3.4/133/14.05.2009

Valoare proiect

3.787.578,27 lei

Buget alocat UEM

3.787.578,27 lei

Durata

22 luni

Director proiect

Conf.univ.dr.ec. Angela BRETCU

Echipa de cercetare

Prof.univ.dr.ing. Doina FRUNZAVERDE

Lect.univ.ec. Adela BREUER

Ing. Teodor GAVRIS

Lect.univ.dr.ec. Claudia ANDRITOI

Prof.univ.dr.ing. Codruta HAMAT

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe POPOVICI

Lect.univ.dr.ec. Dorina CHIS-TOIA

Prep.univ.ec. Gelu TRISCA

Conf.univ.dr.ec. Venera-Cristina RINDASU

Asist.univ.dr.ec. Claudia-Nicoleta DOBRESCU

Descriere:Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea dezvoltării locale durabile, din punct de vedere economic şi social, prin crearea unei infrastructuri educaţionale universitare: Campusul universitar de vară. Îmbunătăţind calitatea infrastructurii universitare (prin crearea corpului B, cazare, cantină, activităţi de recreere), Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa îşi propune derularea unor activităţi de anvergură naţională şi internaţională care vor contribui la:
• dinamizarea activităţilor din zonă;
• creşterea traficului;
• intrarea zonei în circuitul activităţilor universitare.

Desfăşurarea proiectului va permite:
- pregătirea corespunzătoare a studenţilor UEMR, în sensul obţinerii unor abilităţi specifice specialiştilor în turism, realizându-se astfel un învăţământ modular, centrat pe student, adaptat cerinţelor formative ale acestuia şi disponibil cu ofertă adecvată pe tot parcursul vieţii;
- desfăşurarea practicii de către studenţii şi masteranzii de la specializările ECTS şi AP la instituţiile administrative şi la unităţile economice din zonă;
- derularea de cursurile de recalificare profesională „Administrator pensiune turistică”, derulate în cadrul proiectului „Înfiinţarea unui centru de orientare şi recalificare profesională – CORP”;
- realizarea taberelor studenţeşti;
- realizarea unor schimburi de experienţă cu universităţi europene prin organizarea de seminarii de vară;
-  deschiderea zonei de sud către spaţiul economic european;
- impulsionarea activităţilor turistice din zonă prin promovarea obiectivelor turistice din zonă.