Proiecte finalizate

Proiecte în derulare >

Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI 2018)

Creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii din mediile defavorizate din județul Caraș-Severin și zonele limitrofe

Acronim: ACISTMD
Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0257
Finanţator: Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI 2018), Domeniul strategic de finanţare D1 – Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
Aplicant: Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Director de proiect: Ș. l. dr. ing. Vasile CCOJOCARU
Buget alocat din FDI: 84.000 lei
Buget total general proiect: 98.560 lei
Perioada de implementare: mai 2018 – decembrie 2018

Fonduri structurale

Programul operaţional regional POR

Campus universitar de vară Coronini
Axa 3, Domeniu de intervenţie 3.4, Cod 6934
Director proiect: conf. univ. dr. Angela BRETCU
Perioada de implementare: 13.03.2010-13.01.2012
Buget: 3.787.578,27 lei
Detalii...

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU

Academia de antreprenoriat - De la idee la afacere
POSDRU/92/3.1/S/60503
Manager proiect: conf. univ. dr. Venera MANCIU
Parteneri: CNIPMMR Arad, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad, Universitatea de Nord, Baia Mare, Adhoc Conseils, Mulhous Franţa, ENAIP, Padova Italia Sorgesca, Rubano (Padova) Italia
Perioada de implementare: 03.01.2011 - 31.12. 2013
Buget UEMR: 155.265,00 lei

Excelenţă în cercetare prin programe postdoctorale în domenii prioritare ale societaţii bazate pe cunoaştere (EXCEL)
POSDRU/89/1.5/S/62557
Director proiect: prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH
Parteneri: Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Tehnică Cluj Napoca
Perioada de implementare: 1.04.2010 - 2.12.2013
Buget total: 20.872.850,00 lei
Buget UEMR: 1.544.591,00 lei

Burse doctorale: Investiţii în cercetare inovare dezvoltare pentru viitor (DocInvest)
POSDRU/CPP107/1.5/S/76813
Responsabil UEM: prof. univ.dr.ing. Gilbert-Rainer GILLICH
Partener: Universitatea Politehnică Bucureşti
Perioada de implementare: 2.12.2010 – 2.12.2013
Buget total: 21.271.860,00 lei
Buget UEMR: 1.360.905,00 lei

Consiliere Integrativă Educaţională - Aici şi Acum 
Axa 1, Domeniu de intervenţie 1.3, Cod 30954
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Director proiect: asist. univ. drd. Cristina ISPAS
Perioada de implementare: 01.04.2010 - 30.09.2011
Buget: 541.051 lei 
www.cie.roedu.ro

Competitivitate şi performanţă în cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDOC) 
Axa 1, Domeniu de intervenţie 1.5, Cod 61178
Director proiect: prof. univ. dr. ing. Rainer-Gilbert GILLICH
Perioada de implementare: 01.03.2010 - 01.03.2011
Partener proiect: Universitatea Politehnica Bucureşti
Buget: 1.360.382 lei

Pregătire competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere 
Axa 1, Domeniu de intervenţie 1.5, Cod 7713
Director proiect: prof. univ. dr. ing. Rainer-Gilbert GILLICH
Perioada de implementare: 01.10.2009 - 30.09.2012
Partener proiect: Universitatea Politehnica Bucureşti
Buget: 17.500.000 lei

Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii 
Axa 1, Domeniu de intervenţie 1.5, Cod 5159
Director proiect: prof. univ. dr. ing. Rainer-Gilbert GILLICH
Perioada de implementare: 01.10.2008 - 30.09.2011
Partener proiect: Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Maritimă din Constanţa
Buget: 17.500.000 lei

Specialişti în management curricular 
Domeniu de intervenţie 1.3, Cod 30654
Director proiect: asis. univ. dr. Gianina PRODAN
Perioada de implementare: 01.06.2009 - 30.11.2012
Buget: 401.948 lei 
www.smc.roedu.ro 

BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rrome 
Domeniu de intervenţie 6.2, Cod 62289
Director proiect: asis. univ. dr. Gianina PRODAN
Perioada de implementare: 03.01.2011 - 01.10.2012
Buget: 5.351.091,55 lei

Absolvenţii şi Piaţa Muncii 
Domeniu de intervenţie 2.1, Cod 41750
Director proiect: lect. univ. dr. Lavinia POPP
Perioada de implementare: 02.08.2010 - 31.03.2011
Buget: 9.550.534 lei

Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative

Resurse umane - Formare profesională - Administraţie publică europeană 
Axa prioritară 1. Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
Domeniu de intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Cod 17327
Manager de proiect: prof. univ. dr. Marian MIHĂILĂ
Perioada de implementare: 16.03.2011 - 16.09.2012
Buget: 615.782.22 lei

Programe de învăţare pe tot parcursul vieţii

Erasmus
49925-IC-1-97-1-RO-ERASMUS-E 55/31.05.2013
Manager proiect: prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde
Perioada de implementare: 01.06.2013 - 30.09.2014
Buget UEMR: 48.519 €

Programe transfrontaliere

Programul de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia - IPA

Center for Numerical Simulation and Digital/Rapid Prototyping 
Romania-Republic of Serbia IPA CBC Programme, Priority Axis 3, Measure 3.3, Cod MIS-ETC Code 440 nr. 85802/10.12.2010 
Lead Partner: “Eftimie Murgu” University Resita 
Partner 1: Technical College of Applied Sciences in Zrenjanin - Serbia 
Director proiect: Prof. univ. dr. ing. Dorian NEDELCU 
Perioada de implementare: 17.12.2010-17.12.2011 
Parteneriat România - Serbia 
Buget: 199.486 €. Buget UEMR: 151.896 €

Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei 
Axa 3, Domeniu de intervenţie 3.1, Cod 2427 
Director proiect: conf. univ. dr. Venera MANCIU 
Perioada de implementare: 05.01.2009-05.01.2011 
Partener proiect: Universitatea din Oradea (aplicant), Agenţia naţională pentru egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, Universitatea de Nord Baia-Mare, Fundaţia Academia Comercială din Satu-Mare, Societatea Ştiinţifică de Management din România 
Buget: 12.009.942 lei 
Buget alocat UEMR: 1.200.000 lei

Cross Border Resource Center 
Axa 3, Domeniu de intervenţie 3.2, Cod MIS 431
Director proiect: lect. univ. dr. Dorina CHIŞ-TOIA
Perioada de implementare: 25.08.2010-30.08.2011
Parteneriat România - Serbia
Buget: 195.000 €

Exchange of Good Practice through e-Governance 
Axa 3, Domeniu de intervenţie 3.2, Cod MIS-ETC 458
Director proiect: lect. univ. dr. Adina POPA
Perioada de implementare: 01.01.2011-30.09.2011
Parteneriat România - Serbia
Buget: 44.470 € 

Programul transnaţional de cooperare Sud-estul Europei

Widening the Termal Solar Energy Exploitation by the Successful Models WidetheSEEbySuccMod 
Prioritatea: Protecţia şi Îmbunătăţirea Mediului 
Aria de intervenţie: Promovarea eficientizării energiei şi resurselor 
Cod: SEE/A/080/2.4/X, Contract de finanţare B40/3-216/2009/K/1 
Responsabil proiect din partea UEMR: c.ş. ing. Daniel AMARIEI 
Perioada de derulare: 2009-2012 
Parteneri de proiect din: Italia, Slovenia, România, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Austria, Croaţia, FYROM, Republica Moldova, Ucraina 
Buget: 2.158.000 €. Buget alocat UEMR: 110.000 €

Programul de vecinătate România-Serbia 2004 - 2006 "People to people"

Pentru o viaţă mai bună a persoanelor cu tulburări psihotice
Cod 2004/016-943.01.02
Manager implementare: lect. univ. dr. Lavinia Elisabeta POPPPartener: Consiliul Judetean Caraş-Severin
Perioada de implementare: 2008 - 2009
Buget UEMR: 48.889 €

Alte proiecte

Student - PRACTICĂ - Economist 
Axa 2, Domeniu de intervenţie 2.1, Cod 18144
Director proiect: conf. univ. dr. Doina RADA
Perioada de implementare: 01.04.2009-30.01.2011
Partener proiect: Agenţia de Dezvoltare Economico-Socială Caraş-Severin
Buget: 573.706 lei
Buget alocat UEMR: 11.474 lei

E-YOUTH - Eupean Youth Co-Operates in Undelining their Territorial Heritage 
Tinerii din Europa cooperează pentru sublinierea moştenirii lor teritoriale 
2009-4774/007-001YTFPSIQ7 
Responsabil proiect UEMR: conf. univ. dr. ing. Constantin MARTA 
Parteneri proiect: L'altra Romagna S.Cons. A.R.L., Italia; Inspectoratul Şcolar al regiunii Pieria - Biroul de mobilităţi şi proiecte europene, Grecia; Bulgaria Training, Bulgaria 
Buget: 30.703,11 €

Programe PHARE

Înfiinţarea Centrului de Orientare şi Recalificare Profesională CORP 
PHARE 2005-017/553.04.02.01.01.509
Manager proiect: lect. univ. dr. Lavinia POPP
Perioada de implementare: 03.01.2008-03.01.2010
Partener proiect: A.J.O.F.M. Caraş-Severin
Buget: 128.748 €. Buget alocat UEMR: 14.500 €

Formarea de manageri pensiune turistică 
PHARE 3867/25.03.2008
Responsabil proiect: lect. univ. dr. Lavinia POPP
Perioada de implementare: 03.05.2008-03.02.2009
Partener proiect: A.J.O.F.M. Caraş-Severin
Buget: 120.000 €

Fonduri CNCSIS

Cercetări privind îmbunătăţirea parametrilor de răspuns în timp real a actuatorilor cu elemente active din aliaje cu memoria formei pentru modulele robotice de prehensiune 
Cod: 2544, Contract de finanţare 748/15.01.2009
Director proiect: prof. univ. dr. ing. Ion VELA
Perioada de derulare: 10.12.2009-30.10.2011
Buget: 604.411 lei