Proiecte în derulare la UEMR

Proiecte finalizate ›

Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI 2017)

Gestiunea studenţilor la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa în acord cu cerinţele Registrului Matricol Unic

Acronim: GS-UEMR-RMU
Cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0167
Finanţator: Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI 2017), Domeniul strategic de finanţare D3 – Raportare RMU

Aplicant: Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Număr contract: act adiţional nr. 1 la contractul instituţional pe anul 2017, nr. MEN 33909/14.06.2017, nr. UEMR 1064/20.06.2017

Director de proiect: Conf. univ. dr. ing. Călin-Octavian Micloşină

Perioada de implementare: 21.06.2017 - 15.12.2017
Buget total general proiect: 52.351 lei

Raport reprezentativ specific RMU: Reprezentarea geografică a studenților UEMR înregistrați în RMU după locul nașterii și localitatea de domiciliu

Fonduri structurale

Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Burse doctorale şi postdoctorale în sprijinul inovării şi competitivităţii în cercetare (InnoRESEARCH)

POSDRU 159/1.5/S/132395

Manager proiect: Prof. univ. dr. ing. Viorel Câmpian 
Parteneri proiect: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti
Perioada de implementare: 07.04.2014 - 07.10.2015

Buget total: 12.808.239,03
Buget UEMR: 1.574.556,10 lei

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la angajator PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU 132889
Axa prioritară: 2
Domeniul de intervenţie: 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Manager proiect: Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa Hamat 
Parteneri proiect: Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Universitatea din Szeged, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice - ISPE Bucureşti
Perioada de implementare: 29.04.2014 - 29.08.2015

Buget total: 2.167.507
Buget UEMR: 686.158 lei

Anunţ concurs PRACTICOR ® EURO-REGIO 

Pagină web: http://practicor.ro/euro-regio

Program Operaţional Regional

Campus Universitar Complex Eftimie Murgu

POR /3/3.4/13447
Axa prioritară: 3
Domeniul de intervenţie: 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Manager proiect: conf. univ. dr.  Angela Bretcu 
Perioada de implementare: 20.11.2012 - 20.04.2015 

Buget: 24.553.399 lei

Program Operaţional Sectorial de Mediu

Elaborarea Planului de management al ariei protejate Cheile Rudăriei 

POS MEDIU SMIS-CSNR 36427
Axa prioritară: 4
Domeniul de intervenţie: 4.1 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

Manager proiect: prof. univ. dr. Marian Mihăilă 
Perioada de implementare: 27.07.2012 - 26.04.2015

Buget: 1.081.346 lei

Pagină web: http://www.cheilerudariei.ro/ 

Achiziţii proiect...

Programe de învăţare pe tot parcursul vieţii

Parteneriat pentru perfecţionare şi transfer tehnologic în domeniul protecţiilor anticorozive (KorrAll)

Leonardo da Vinci - Parteneriate LLP-LdV/PAR/2013/RO/23

Manager proiect: prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde

Parteneri proiect: GSI-Gesellschaft fur Schweisstehnick International mbH, Duisburg, DE; Institut IFINKOR, Iserlohn, DE; Asociaţia de Sudură din România, Timişoara, RO; SLV-GSI  Polska, SP Zabraye, PL

Perioada de implementare: 01.08.2013 - 31.07.2015

Buget UEMR: 14.000 €

Pagină web: www.korrall.uem.ro


ERASMUS+

2014-1-RO01-KA103-000167

Manager proiect: prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde

Perioada de implementare: 01.06.2014 - 30.09.2015

Buget UEMR: 58.044 €

Instrument de asistenţă pentru pre-aderare

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

Banat’s Cultural Patrimony – a European Patrimony

IPA SMIS 1401
Axa prioritară: 3
Domeniul de intervenţie: 3.3 – Creşterea schimbului educațional, cultural şi sportiv

Manager proiect: prof. univ. dr. Marian Mihăilă / Laurenţiu Furdui
Parteneri proiect: Institute for the Protection of Cultural Monuments Pancevo, UEMR, Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Perioada de implementare: 09.01.2014-09.06.2015

Buget total: 209.552,84 € - Buget UEMR: 19.888,61 €

Monografia monumentelor culturale româneşti şi sârbeşti "PATRIMONIUL CULTURAL AL BANATULUI - UN PATRIMONIU EUROPEAN"

Harta monumentelor culturale româneşti şi sârbeşti