Ongoing projects at UEMR

Finalised projects

Structural funds

Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Burse doctorale şi postdoctorale în sprijinul inovării şi competitivităţii în cercetare (InnoRESEARCH)

POSDRU 159/1.5/S/132395

Manager proiect: Prof. univ. dr. ing. Viorel Câmpian 
Parteneri proiect: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti
Perioada de implementare: 07.04.2014 - 07.10.2015

Buget total: 12.808.239,03
Buget UEMR: 1.574.556,10 lei

Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la angajator PRACTICOR ® EURO-REGIO

POSDRU 132889
Axa prioritară: 2
Domeniul de intervenţie: 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Manager proiect: Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa Hamat 
Parteneri proiect: Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Universitatea din Szeged, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice - ISPE Bucureşti
Perioada de implementare: 29.04.2014 - 29.08.2015

Buget total: 2.167.507
Buget UEMR: 686.158 lei

Anunţ concurs PRACTICOR ® EURO-REGIO 

Pagină web: http://practicor.ro/euro-regio

Program Operaţional Regional

Campus Universitar Complex Eftimie Murgu

POR /3/3.4/13447
Axa prioritară: 3
Domeniul de intervenţie: 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Manager proiect: conf. univ. dr.  Angela Bretcu 
Perioada de implementare: 20.11.2012 - 20.04.2015 

Buget: 24.553.399 lei

Program Operaţional Sectorial de Mediu

Elaborarea Planului de management al ariei protejate Cheile Rudăriei 

POS MEDIU SMIS-CSNR 36427
Axa prioritară: 4
Domeniul de intervenţie: 4.1 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii

Manager proiect: prof. univ. dr. Marian Mihăilă 
Perioada de implementare: 27.07.2012 - 26.04.2015

Buget: 1.081.346 lei

Pagină web: http://www.cheilerudariei.ro/ 

Achiziţii proiect...

Lifelong Learning Programmes

Parteneriat pentru perfecţionare şi transfer tehnologic în domeniul protecţiilor anticorozive (KorrAll)

Leonardo da Vinci - Parteneriate LLP-LdV/PAR/2013/RO/23

Manager proiect: prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde

Parteneri proiect: GSI-Gesellschaft fur Schweisstehnick International mbH, Duisburg, DE; Institut IFINKOR, Iserlohn, DE; Asociaţia de Sudură din România, Timişoara, RO; SLV-GSI  Polska, SP Zabraye, PL

Perioada de implementare: 01.08.2013 - 31.07.2015

Buget UEMR: 14.000 €

Pagină web: www.korrall.uem.ro


ERASMUS+

2014-1-RO01-KA103-000167

Manager proiect: prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde

Perioada de implementare: 01.06.2014 - 30.09.2015

Buget UEMR: 58.044 €

Instrument for Pre-Accession Assistance

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia

Banat’s Cultural Patrimony – a European Patrimony

IPA SMIS 1401
Axa prioritară: 3
Domeniul de intervenţie: 3.3 – Creşterea schimbului educațional, cultural şi sportiv

Manager proiect: prof. univ. dr. Marian Mihăilă
Parteneri proiect: Institute for the Protection of Cultural Monuments Pancevo, UEMR, Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Perioada de implementare: 09.01.2014-09.06.2015

Buget total: 209.552,84 € - Buget UEMR: 19.888,61 €