Cursuri festive la UEMR >
< Proiect educaţional "Fii antreprenor - şansa unui viitor mai bun"
11.05.2017 11:30 Age: 4 yrs
By: Florin Pomoja

A II-a Ediţie a Festivalului Judeţean dedicat Zilei Europei

UEMR, în parteneriat cu Europe Direct Timişoara, a organizat în zilele de 9 şi 10 mai 2017 a II-a Ediţie a Festivalului Judeţean dedicat Zilei Europei. Sub deviza „Celebrăm o Europă a păcii, prosperă şi unită” au fost realizate o serie de activităţi dedicate temei „România – 10 ani în Uniunea Europeană”.


În 9 Mai 2017, în foaierul universității, de la ora 12 la ora 14:30, cu tinerii elevi şi studenţi din Reşiţa:
- expoziţia de postere „Relaţiile României cu ţările membre UE”;
- activităţi interactive „Europa, te cunosc!”;
- jocul regiunilor europene, dezbatere – „Europa tinerilor”.

În 10 Mai 2017, între orele 12-16, cu reprezentanţi ai administraţiei publice, mediului de afaceri şi societăţii civile, cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar:
- expoziţia de produse finale ale proiectelor cu finanţare europeană implementate în judeţul Caraş-Severin în perioada 2007-2017;
- lansare de carte „Cercetarea culturii organizaţionale în România”;
- masa rotundă „Finanţarea din Fonduri Europene a proiectelor de dezvoltare a României”;
- simpozionul știinţific „România, de 10 ani membră a Uniunii Europene: realităţi şi provocări”.