Regulamente privind organizarea şi funcţionarea universităţii şi a structurilor subordonate

Regulament de ordine interioară

Carta Universităţii

Cod de etică

Regulamente alegeri

ROF structuri de conducere
Senatul universităţii 
Consiliul de administraţie
Facultăţi
Departamente
 Consiliul facultăţii
Consiliul departamentului

ROF Biroul pentru Informare si Relatii Publice din cadrul UEM

Regulamentul Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

Regulament CEAC

Regulament CRID

Regulament Consiliul Cercetării

Regulament privind acordarea titlurilor și distincțiilor onorifice

ROF Şcoala doctorală

ROF Departamentul de Învăţământ la Distanţă (DID)

ROF Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

ROF Biroul Erasmus+ 

ROF Centrul de Dezvoltare Curriculară (CDC)

ROF Direcţie General Administrativ - Financiară (DGAF)

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Financiar - Contabil

ROF Cămin studenţesc
• Anexa 1 - Cerere rezervare cameră 
• Anexa 2 - Cerere cazare 
• Anexa 3 - Contract de închiriere cameră 
Anexa 4 - Proces verbal predare - preluare cameră 
• Anexa 5 - Cerere desfăşurare evenimente 
• Anexa 6 - Proces verbal lichidare cameră 

ROF al Cantinei studenţeşti și Campus Café

ROF Biroul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii (BTIC)
Anexa 1 - Declaraţie - angajament 
Anexa 2 - Regulamentul RoEdu 

ROF Bibliotecă

ROF Editura Eftimie Murgu 

ROF Tipografie

ROF al Compartimentului Bază sportivă - Sala de sport polivalentă Moroasa

ROF Oficiu juridic

ROF Birou resurse umane

ROF Biroul de audit public intern

ROF Biroul pentru Asigurarea Calităţii

ROF al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern / managerial din cadrul UEMR (C-SCMI)

ROF Comisia de Etică și Deontologie Profesională

ROF Centre de cercetare

ROF Birou Coordonare Proiecte Europene

ROF Birou Acte de Studii

ROF Serviciul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

ROF Serviciului Întreţinere

ROF Arhivă