Regulations on the organisation and functioning of university and subordinate structures

Interior Order Regulation

University Charter

Code of Ethics

Elections Regulations

ROF of management structures
University Senate
University Board
Faculties
Departments
 Council of faculty
Council of department

Regulation of the Labour Security and Health Committee

CEAC Regulation

CRID Regulation

Research Council Regulation

Regulament privind acordarea titlurilor și distincțiilor onorifice

Doctoral School Regulation

Distance Learning Department Regulation

Department for the Teaching Staff Training Regulation

ROF Biroul Erasmus+ 

ROF Centrul de Dezvoltare Curriculară (CDC)

ROF Direcţie General Administrativ - Financiară (DGAF)

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Financiar - Contabil

ROF Cămin studenţesc
• Anexa 1 - Cerere rezervare cameră 
• Anexa 2 - Cerere cazare 
• Anexa 3 - Contract de închiriere cameră 
• Anexa 4 - Proces verbal predare - preluare cameră 
• Anexa 5 - Cerere desfăşurare evenimente 
• Anexa 6 - Proces verbal lichidare cameră 

ROF al Cantinei studenţeşti și Campus Café

ROF Biroul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii (BTIC)
• Anexa 1 - Declaraţie - angajament 
• Anexa 2 - Regulamentul RoEdu 

ROF Bibliotecă

ROF Editura Eftimie Murgu 

ROF Tipografie

ROF al Compartimentului Bază sportivă - Sala de sport polivalentă Moroasa

ROF Oficiu juridic

ROF Serviciu resurse umane

ROF Biroul de audit public intern

ROF Biroul pentru Asigurarea Calităţii

ROF Comisia de Etică și Deontologie Profesională

ROF Centre de cercetare

ROF Birou Coordonare Proiecte Europene

ROF Birou Acte de Studii

ROF Serviciul Patrimoniu, Investiţii şi Achiziţii

ROF Serviciului Întreţinere

ROF Arhivă